Öncelikle müteahhit ne demek onu bilmemiz lazım. Müteahhit sözcüğü kendi adına veya sözleşmeli olarak devraldığı inşaat işini başkası adına yapmayı üstlenen kişi yani yüklenici anlamına gelmektedir. . Müteahhit demek işin başındaki şef yani kontrol mekanizması olarak nitelendirilebilir. İnşaat mühendisinin verdiği direktiflerin taşeronlar tarafından yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesini müteahhit yapar. Bir inşaat işinin yapımında en iyi mimarlar da çalışsa inşaat mühendisleri de çalışsa eğer müteahhit işine eğilmiyorsa, yeteri kadar denetlemiyorsa, kaliteli malzemeyi kullanmıyorsa sağlıksız, hoş görünmeyen yapıların ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Müteahhitlik işin direk ticari boyutudur; ucuza mal almak, ucuza işçi çalıştırmak, daha kısa zamanda işi bitirmek, maliyeti olduğunca düşürmek, işin başında durarak, kontrol ederek, maliyetin artmasını engellemek temel görevleri arasında yer almaktadır.
Müteahhit olmak için gerekli belgeler nelerdir? Müteahhitlik nasıl yapılır? Müteahhitlik yapmak için gerekli olan evraklar nelerdir?
Müteahhitlik Karnesi İçin İstenen Belgeler

İLKKEZ KARNE ALACAK ŞAHISLAR

1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U. Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi.

2 – Nüfus cüzdanı fotokopisi (Noterden Tasdikli).

3 – Öğrenim belgesi. (1990 öncesi mezun olanlardan diploma ve noter tasdikli fotokopisi)

4 – Ticaret odası belgesi. (Kendi adına karne alacak olanlardan)

5 – Meslek odası kayıt belgesi.

6 – İmza sirküleri.

7 – İki adet vesikalık fotoğraf. (ön cepheden çekilmiş)

8 – Bitirilmiş işler varsa (C) bölümündeki maddeler.

MEVCUT KARNESİ OLUP YENİLEMEK İSTEYEN ŞAHISLAR

1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U. Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılmış arz dilekçesi.

2 – Karne aslı kaybedilmiş ise gazete ilanı zayii taahhütnamesi. (örneğine uygun olarak elle yazılmış veya noterden alınmış olacak)

3 – İmza sirküleri.

4 – Ticaret odası belgesi. (yeni tarihli)

5 – Meslek odası belgesi (yeni tarihli)

6 – İki adet fotoğraf (Ön cepheden çekilmiş)

7 – Bitirilmiş işler varsa (C) bölümündeki belgeler.

BİTİRİLMİŞ İŞLER İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERE EK OLARAK (RESMİ İŞ BİTİRMELER İÇİN)

1 – Müteahhit ise iş bitirme belgesi (İade edilmek üzere aslı ve noter tasdikli fotokopisi. Örnek 5/a’ya uygun).

2 – Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporunun ilgili idarece gönderilmesinin temini.Örnek 6

3 – İhale kararı. (İhale şekline göre)

4 – Son hakediş aslı veya ilgili kuruluşça tasdikli sureti. (tasdik edenin adı, soyadı ve unvanı okunaklı şekilde).

5 – İş yönetme belgesi aslı iade edilmek üzere ve noter tasdikli fotokopisi (örnek 5/d’ye uygun)

6 – Çalıştığı döneme ait ilk ve son hakediş aslı veya ihale makamınca tasdikli fotokopisi.

7 – İşin başında görevine göre noterden alınmış taahhütname ve müteahhittin idareye verdiği tarih sayı almış teknik eleman bildirimi.

8 – Yönetmeliğin 8 III/b/5-6 maddeleri kapsamına girenler için (Örnek 5 c’ye uygun) görev belgesi.

9 – Taşeron ise iş bitirme belgesi örnek 5/a’ya uygun müteahhitçe düzenlenmiş idarece onaylanmış noter tasdikli sözleşme (içinde miktar belirtilmiş olacak) ve işin hangi müteahhitte verildiğini gösteren ihale kararı ile son hakediş.

10 – Örneğe uygun olan vergi ve sigortadan alınmış yazılar.

11 – Resmi kurumlardan iş alan taşeronların iş bitirme belgesi, ihale kararı ve son hakedişi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan YGA nedir? başlıklı makalemizde lutfi kırdar kongre merkezi, maçka yga ve yga ulaşım hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazıyı Google'da nasıl bulabilirim ?