Atomda Bir elektronun bulunduğu konum kuantum sayıları denilen dört sayı ile ifade edilir. 1. Baş kuantum sayısı (n) 2. Orbital kuantum sayısı (l) 3. Magnetik kuantum sayısı (Ml) 4. Sipin…
Continue Reading