Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duası nasıl edilir? Hacet duası ne işe yarar? Hacet namazı nedir? Hacet namazı ne zaman ne şekilde kılınır? Hacet etmek nedir?

Hacet Arapça’da istek anlamına gelmektedir. İnanan müminler Allah’tan bir şey isteyeceklerinde hacet namazı kılıp hacet duası okuyabilirler.
Kur’an-ı Kerim’in Bakara Sûresi’nin 153. ayetinde “Ey iman edenler! Allah’tan sabırla ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” buyruluyor. Bu ayet de duanın namazla desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Hacet namazının kılınışı:

Hacet namazı genelde 4 rekat olarak kılınır. 2 rekat veya 12 rekat olarak da kılnabilir. 4 rekatlık hacet namazında rekatlarda şu sureler okunur.

1.rekat
Fatiha’dan sonra üç defa Ayete’l-Kürsi
2.rekat
Fatiha’dan sonra bir defa İhlas Sûresi

3.rekat
Fatiha’dan sonra bir defa Felak Sûresi
4.rekat
Fatiha’dan sonra bir defa Nas Sûresi

Namazın bitiminde Allah’a hamd ve sena, Peygamber Efendimiz’e (sas) de salat ve selamdan sonra hacet duası okunur.

Hacet duası okunuşu:

“Allahümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve a’mele ehli’l yakîni ve münâsahete ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r–rağbeti ve teabbüde ehli’l-vera’i ve irfâne ehli’l-ilmi hattâ ehâfek. Allahümme innî es’elüke mehâfeten tahcizünî an ma’siyetike hatta a’mele bi-tâatike amelen estehikku bihî rızâke ve hatt’a ünâsıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke’n-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fî’l-umûri husni zannın bike. Subhâne hâlikı’n-nûr.”

Hacet duasının Türkçesi, hacet duası anlamı meali:

“Allah’ım, Senden hidayet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, haşyet ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin talebini, verâ ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, Senden gereği gibi korkayım. Allah’ım Senden öyle bir korku isterim ki, o beni Sana isyandan men etsin. Tâ ki, Sana itaat ile öyle amel edeyim ki, onunla Senin rızana ereyim. Senden korkarak tevbeyle Sana döneyim. Sırf Senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim. Her işte Sana güvenip Sana dayanayım. Sana güzel zan besleyeyim. Nûrun yaratıcısı Allah’ı teşbih ederim.”

Bir önceki yazımız olan Elektronik seçim nedir? Türkiyede e-seçim başlıklı makalemizde e-oy, e-seçim ve elektronik oy hakkında bilgiler verilmektedir.