TDK sözlüğünde heykeltıraş yazdığınızda heykelci kelimesini gördüğünüz meslektir. Heykelci; taş, ağaç, bakır, bronz, sac, beton, demir gibi maddeleri işleyerek çeşitli figürlerde heykeller, anıtlar, abideler ile birlikte plaket veya süs eşyaları yapan kişilere verilen isimdir. Ülkemizde 4 senelik fakülte eğitimi ile bu unvan kazanılabilmektedir.

Heykeltıraşın Görevleri
– Yapacağı eseri zihninde tasarlar,
– Kullanılacak malzemeyi seçer,
– Eserin, alçı, balmumu veya çamurla taslağını (eskizini) hazırlar,
– Taslağın ölçümlerini gerçek malzeme üzerine nokta veya çizgi halinde işaretler,
– Kullanılan malzemenin türüne göre uygun alet ve gereçleri kullanarak istenilen formu kabaca oluşturur,
– Taş ve beton dışındaki maddelerle çalışıyorsa ekleme, kalıp alma, kaynatma gibi yöntemlerle malzemeye şekil verir,
– Elmas veya çelik uçlu kalemlerle oluşturulan formun ince oyuntularını şekillendirir,
– Eserin yüzeyini parlatır.

Heykeltıraş Olabilmek İçin
– Üst düzeyde tasarım ve çizim yeteneğine sahip,
– Şekiller arasındaki ilişkileri, cisimlerin uzaydaki (mekandaki) durumlarını görebilen,
– Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Güzel sanatlara ilgili, yaratıcı
olmak gerekir.

Heykeltıraşların Çalışma Ortamı
Heykeltıraş çalışmalarını atölyede yürütür. Çalışma ortamı kirli, çamurlu fakat sakindir. Heykeltıraş genellikle tek başına çalışır, zaman zaman müşterilerle ve diğer sanatçılarla iletişim halinde olabilir.

Heyykel Bölümü’nün Olduğu Üniversiteler
– Mimar Sinan Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
– Marmara Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
– Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
– Bilkent Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Heykel Bölümü,
– Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
– Akdeniz Üniversitesi (Antalya), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,

– Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
– Atatürk Üniversitesi (Erzurum), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
– Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
– Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
– Mersin Üniversitesi (Mersin), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,
– Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi, Heykel Bölümü,
– Mustafa Kemal Üni. (Hatay), Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü,

Heykeltıraş Eğitimi Hakkı
Mesleğin eğitimini alabilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) özel yetenek sınavına girmek için gerekli olan baraj puan almak,
– Özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.
– ÖSSde başarılı olanlar girmek istedikleri fakülteye ön kayıtlarını yaptırarak özel yetenek sınavlarına katılırlar. Adaylar başvurdukları programların tüm yetenek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Başarı gösteren adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar.

Heykeltıraşlık Eğitimi ve Süresi
Eğitim 4 yıl süreli olup, heykel bölümünde heykel ile ilgili bütün konulara yönelik bilgiyle donatılmış ülkemizin kültürel gelişmesine katkıda bulunacak yaratıcı heykeltıraş ve tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleşmesi için yaratıcı ve uygulamalı bir eğitim ve öğretim programı uygulanır. Eğitimde ana ilke öğrencinin yaratıcı kişiliğini geliştirmektir. Bu açıdan eğitim de öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayıcı kavramsal ve deneysel çalışmalar yapılır.
Birinci sınıftaki temel sanat eğitimine paralel olarak üç boyutlu şekillendirme, anatomi, sanat tarihi ve yorumu ve teknoloji dersleri temel dersler olarak verilir. Ayrıca heykel tasarım atölyelerinde çalışmalarla, optik anlatım ve devingen şekillendirme yapabilme, denemeleri ile öğrenciye mesleğiyle ilgili gerekli malzemelerle şekillendirme yapabilme bilgi ve becerileri kazandırılır. Taş, metal, tahta, seramik ve yapay malzemeleri kullanabilmesi, teknolojileri öğrenmesi ve bunlarla soyut, somut çalışmalar yapabilmesi, yaratıcı kişiliğini geliştirmesi sağlanır.
Peyzaj mimarisinin ve çevre tasarım dersleri öğrencinin eserleriyle doğa ilişkilerini kurabilmesi ve çevrede düzenleme yapabilmesine yardımcı olmaktadır. Dördüncü sınıfta heykel çalışmaları yoğunlaşır. Üçüncü sınıfta zorunlu olarak gördüğü taş, tahta, seramik ve yapay malzeme atölyelerinden birini seçer ve uygulamaların bir kısmını bu atölyelerin verdiği imkanlarla yapar. Çalışma yeri donatım, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı bu çalışmaların zaman ve süresini etkileyebilmektedir.
Heykel bölümünde okutulan dersler fakülteler arasında bazı farklılıklar göstermesine rağmen amaç ve içerik yönünden aynıdır.
Okutulan bazı dersler şunlardır: Temel Eğitim, Heykel, Anatomi, Sanat Anatomisi, Teknik Çizim, Perspektif, Uygarlık Tarihi, Fotoğrafçılık ve Temel Optik, Toplum Bilim, Desen, Sanat Tarihi, Antropoloji, Felsefe, Algı Psikolojisi, Görsel Algılama, Mitoloji, Heykel Teknikleri, Çağdaş Sanat ve Yorumu, Kitle İletişim Kurumları, Yöntembilim ve Tez Çalışması gibi bölüm derslerinin yanında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi gibi genel kültür dersleri de gösterilmektedir.

İş İmkanı ve Çalışma Alanları
– Heykeltraşlar genellikle bağımsız çalışırlar.
– Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı kurumlarda, özel galerilerde sanat danışmanı olarak görev alabilirler.
– Üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapabilirler.
– Heykeltraşlık düzenli gelir getiren bir meslek değildir. Bazı kimseler bu sanatı bir yan uğraş olarak sürdürdüklerinden ancak çok üstün yetenekli ve girişimci olanlar bu alanda kariyer edinebilirler.

Bir önceki yazımız olan YDS tüm kelime türleri kelime listesi başlıklı makalemizde YDS 50 puan, YDS 65 puan ve YDS 80 puan hakkında bilgiler verilmektedir.